• Naruto Shippuden
  • 11" Figure
  • Character - Kakashi
  • High Standing

11" Naruto Shippuden Kakashi High Standing Figure

SKU: 4983164385380