4" Naruto Shippuden Itachi Figure

4" Naruto Shippuden Itachi Figure

SKU: AN1109